Konsulentbistand tilbydes vedrørende rådgivning og vejledning i, hvordan I kommer fra idé til resultat.

  • Mål og metoder for den pædagogiske ridning.
  • Planlægning af aktiviteten.
  • Hvordan sikrer vi, at brugerne/eleverne får et pædagogisk udbytte af den pædagogiske ridning. 
  • Afklaring af personalegruppens ressourcer i relation til den pædagogiske ridning.

 

Rådgivning i det praktiske vedrørende projektet pædagogisk ridning.

  • Vejledning og indkøb af heste.
  • Lave budget over indkøb, samt udgiftsberegning af hesteholdet.
  • Lovgivning vedrørende hestehold.
  • Lovpligtige forsikringer.
  • Hotline.

Til jer som..

 

Overvejer at få tilknyttet

pædagogisk ridning til jeres praksis.

 

Har et stykke jord, men mangler inspiration.

 

Har heste, men ønsker et pædagogisk input.

 

Ønsker individuel rådgivning omkring opstart af ridetilbud på instutitioner.

 

Ring for en uforpligtende snak, om hvad jeg kan tilbyde.

Pædagogisk Handicap Ridning er specielt tilrettelagt ridning, der styrker kropbevidstheden, sociale kompetencer og giver eleven et styrket selvværd.