Pædagogisk Handicap Ridning er specielt tilrettelagt ridning, der styrker kropbevidstheden, sociale kompetencer og giver eleven et styrket selvværd.