Dyr har en unik væremåde, hvormed de berører menneskers hjerter og sindsstemning. Hesten møder os mennesker med åbenhed og vurderer mennesket på stemmen og kropssproger. Hesten viser tillid, nærvær og kærlighed. Den er nysgerrig af natur, husker godt, og kan vise genkendelse ved gensyn.

 

Derfor har børn, unge og voksne med generelle indlæringsvanskeligheder, sansemotoriske, psykiske, fysiske og følelsesmæssige problemer særlig gavn af hesten og dens bevægelser. I den pædagogiske ridning indgår øvelser, der motiverer til en kontakt med hesten, der tilsvarende giver en følelsesmæssig feedback via sin udstråling.

 

Jeg arbejder på at give dette nærvær i et lystbetonet miljø, hvor elevens forsvarsmekanismer træder i baggrunden, i et fælles samarbejde omkring hesten.

I arbejdet med at opnå tillid til, og mestring af hesten, opnår deltageren mange små sejre, som giver et styrket selvværd. Et styrket selvværd betyder, at eleven kan få et styrket mod på at indgå i nære relationer på egne vilkår.

Pædagogisk ridning kan ikke sammenlignes med handicapridning eller almindelig ridning, da målet i den pædagogiske ridning er, at styrke kropsbevistheden og de personlige kompetencer.

 

Der gives ikke en egentlig rideundervisning, men ved hjælp af små øvelser og leg, der er tilpasset den enkelte deltagers behov, inddrager vi sanser, følelser og motorik i undervisningen.

Undervisning forgår udendørs som eneundervisning eller på små hold, hvor vi veksler mellem ridning på banen og små ture i skoven.

Pædagogisk Handicap Ridning er specielt tilrettelagt ridning, der styrker kropbevidstheden, sociale kompetencer og giver eleven et styrket selvværd.